C# İle Fonksiyonel Programlama - Reduce

Giriş

Bu yazımız görsel ağırlıklı olacak.

Reduce, boyutu küçültme anlamına gelir. Bir array üzerinde işlem yapıp, daha küçük boyutlu (genellikle tek elemanlı) bir dizi elde etme işlemi Reduce, SQL ifadesiyle bir Aggregate işlemidir.

Aslında Filter işlemi de Reduce ile tanımlanabilse de genellikle Reduce işlemi sonucunda tek elemanlı bir sonuç çıkması gerektiği farzedilir.

1 ile 6 arasındaki sayılar bir array, bu sayıların toplamı veya faktöryeli ise bir Reduce işlemidir.

Reduce Uygulaması

Reduce algoritmasını uygulayabilmek için:

 1. İlk adımda array’in ilk iki elemanı alınır ve Reducer fonksiyonu ile ilk değer hesaplanır
 2. Diğer adımlarda Reducer fonksiyonun ilk parametresi geçmişten gelen sonuç, diğer parametre ise array’in bir sonraki elemanı olur.
 3. Son elemana gelindiğinde Reducer fonksiyonundan çıkan değer sonuç olur.
 4. Bazı durumlarda Reducer fonksiyonu için başlangıç değeri (seed) verilir böylece ilk adımda array’in ilk elemanı ile bu değer reducer fonksiyonuna girer.

Örnek:

1’den 6’ya kadar olan sayıları toplamak için Pseudo kodu yazıp ve fonksiyon akışını modelleyelim.

[1,2,3,4,5,6]

reducer(a,b) -> return a + b;

1. reducer(1,2) => 3
2. reducer(3,3) => 6
3. reducer(6,4) => 10
4. reducer(10,5) => 15
5. reducer(15, 6) => 21
           ^^

Burada 1,3,6,10, 15 değerlerinin ara sonuçlar olduğuna dikkat edin. Her bir ara sonuç, dizinin bir sonraki elemanıyla reducer fonksiyonuna giriyor ve bir sonraki sonucu hesaplıyor.

C# ile Reduce

Reduce - .NET Fiddle
Reduce - .NET Fiddle

Bağlantılar

 1. https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.linq.enumerable.aggregate?view=net-5.0
 2. REDUCE - dotnet fiddle